Stichting EcoHof Texel staat nu voor het opbouwen van een Permacultuurtuin oftewel een biologische grote moestuin in Den Hoorn, wat gerund wordt door een tuinteam.

=>  Onder de rubriek Nieuwtjes staan onze laatse ontwikkelingen en op onze Facebookpagina aanvullende algemene informatie.

 Om een beeld te schetsen hoe deze EcoHoftuin is ontstaan, zal een tijdslijn worden weergeven. 

2011: Vanaf november 2011 wilde de stichting iets unieks realiseren op Texel: een nieuwe manier van wonen, werken en samenleven: een ecodorp. Een buurtschap bestaande uit geheel ecologische woningen, waarin mensen wonen die, verbonden met elkaar, met de natuur om hen heen invulling geven aan een nieuwe toekomst. Zie onze voormalige PowerPoint presentatie: https://prezi.com/ysvknhtxyebe/ecohof-texel/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 2016: In de nieuwsbrief van herfst 2016 heeft het bestuur een overzicht aangereikt wat we hebben bereikt in die afgelopen 5 jaar. Daarnaast het gegeven dat we in 2017 even pas op de plaats wilden maken om te bezien hoe de ontwikkelingen zich zouden ontvouwen. Terugkijkend zien we dat er inmiddels mooie resultaten zijn bereikt namelijk dat de gemeente Texel met de vaststelling van de nieuwe Woonvisie ook de Stichting EcoHof Texel heeft gehoord en onze inbreng is gehonoreerd, zie pag. 20. Eén van de vier beleidslijnen luidt dat de gemeente zich richt op een strategische programmering: "Gemeente Texel wil circa 70% van de benodigde woonbehoefte in harde woningplannen vastleggen en 30% als experimenteer-ruimte laten. Hierbij wordt gedacht aan een goede invulling van kansenlocaties die onverwacht vrijkomen, voornamelijk in de kleinere kernen. Voorbeelden zijn EcoHof en Voor Mekaar in Strend in Oosterend". Onze inbreng is dus van belang geweest voor toekomstige bouwinitiatieven die normaliter niet in het beleid van de gemeente zouden hebben gepast.

2017: In 2017 heeft de Woningbouwcorperatie Woontij een nieuw plan gelanceerd wat duidelijk op onze EcoHofuitgangspunten aansluit en wij in een eerder stadium ook oriëntatiegesprekken hebben gehad met Woontij.  https://www.woontij.nl/projecten/nieuwbouw/buurtskap-de-tuunen/                                                                                                                        

In januari 2017 heeft ons bestuurslid Joke Overbeeke zich volop ingezet om mee te denken met de Dorpscommissie Den Hoorn bij de invulling van de Jan Drijverschool, samen met Lous Visser: http://www.texeldenhoorn.nl/bewoner/dorpscommissie/360-invulling-jan-drijverschool  zie de heldere uiteenzetting van Joke / EcoHofprincipes in Bijlage 11.1.  Met als resultaat een Raadsbesluit en Advies in de herbestemming van de Jan Drijverschool van 14 maart 2018.

eind 2017: Het loslaten van onze eigen bouwplannen.  Welnu, eind 2017 heeft de bestuur het besluit genomen om onze bouwplannen toch geheel los te laten en alleen verder te gaan met onze grote Permacultuur-tuinderij in Den Hoorn aangezien er nu op Texel twee projecten gaande zijn die onze principes laten zien. Daarnaast was de kerngroep nog steeds te klein om een eigen bouwproject te kunnen dragen. 

EcoHof Texel was al vanaf 2016 gestart met de aanleg van de tuinderij om de principes van de Permacultuur verder te kunnen ontdekken, ontwikkelen en uitdragen.

2018:  Uitbreiding van de tuin: Daar wil ik meer over weten!