3 speerpunten:

  • wonen: ecologisch bouwen voor minimaal 25 volwassen: stro-leem-bouw
  • leven: vernieuwende sociale en economische systemen: sociocratie, levensloopbestendig, collectief eigendom, etc
  • omgeving: inrichting permacultuur, kleinschalige bedrijvigheid, etc.

Nadere uitwerking en toelichting is ook te lezen in ons beleidsplan: