Permacultuur-tuinderij EcoHof Texel

 

Nieuwsbrief winter 2018

 

Welkom aan alle belangstellenden voor onze EcoHoftuin.

 

Vanuit een terugblik willen we de mooie ontwikkelingen omschrijven op onze tuin in het afgelopen jaar:

 

1.  uitbreiding van de tuin

2.  uitbreiding van het tuinteam

3.  wat hebben we geleerd van de tuin oftewel de natuur, het seizoen

4.  wat hebben we verbeterd

5.  externe belangstelling

6.  certificaat Permacultuur

7.  overige acties

 

1. De uitbreiding van de tuin van 250 m2 naar 600 m2 was noodzakelijk omdat we in de opstart in 2016 een strook paralel aan de sloot tot moestuin hadden gevormd in Oost-Westligging, maar dat bleek niet handig te zijn t.o.v. de indeling van de andere tuinen op Volkstuinvereniging De Veerkoog zelf. Dus zijn we uitgebreid in de Noord-Zuidligging, wat ook beter op de zon ligt en het hele tuinontwerp ook ten goede komt.

Het was in het begin een zoektocht hoe we de eenheid in harmonie in de hele tuin konden behouden vanuit ons opstart. Gelukkig hebben we niets hoeven afbreken en konden we de cirkels in het labyrint verder vormgeven. Maar doordat de bodem niet overal al opgeschoond was van al het weilandgras, was het ook nu een goede oefening in aanvaarding dat we ons daar niet door lieten opjutten of afleiden!

 

2. Er heeft van de zomer een uitbreiding van het tuinteam plaatsgevonden met de komst van Marion en Paul die heel graag mee willen werken om zodoende ook de principes van de permacultuur te leren kennen.

Het is heel fijn om zo met elkaar in de tuin bezig te zijn in de onderlinge uitwisseling met Lous, Peter, Luciette, Marion en Paul. In het nieuwe seizoen wil Veronique ook aansluiten en dan zijn we compleet als team.

Ook leuk om te vermelden is dat het dochtertje van Paul, Neeltje, op eigen wijze mee gaat doen door een eigen tuintje in een m2 bak. Zo kan op speelse wijze educatieve overdracht plaatsvinden van zo natuurlijk mogelijk tuinieren. Immers jong geleerd is oud gedaan.

 

3. Wat hebben we dit jaar veel geleerd van de natuur: eerst het natte voorjaar waardoor stukken van de tuin zelfs onder water stonden. We hielden ons hart vast of de jonge fruitbomen het wel zouden redden; dan de superhete droge zomer waardoor het werken in de tuin ook vaak te heet werd, het zaaigoed te snel verdroogden, de vraag opriep van wanneer is het nu wel gunstig om te planten en wanneer niet....? De boerenkool schoot bv. de grond uit en werd daardoor te hoog en te kwetsbaar voor de regenbuien in de herfst en ontvankelijk voor meeldauw. Ineens zie je een aantal planten onverwachts hun frisheid verliezen, wat ons toch aan het hart ging. Maar uiteindelijk wel eetbaar bleek te zijn.

De permacultuur-methode heeft zich heel goed bewezen want doordat de aarde bedekt was, hebben we in die hitte beperkt water hoeven te geven.

 

4. Wat we verbeterd hebben, is de opvang van het regenwater door meer regentonnen te plaatsen naast het insectenhotel en Peter heeft een mooi waterhevel gemaakt bij de sloot voor de wateremmer.

De overige m2 bakken en de markeringsplanken maken het maaien van het gras voor Peter nu ook gemakkelijker. Op het grasgedeelte kunnen we op 3 plaatsen uit de wind  BBQ-en wat altijd heel gezellig is met de vrienden van EcoHof.  

 

5. Bijzonder was het dat onze website wel vaker wordt gevonden, http://ecohoftexel.nl want er kwamen dit jaar meer aanvragen om de tuin te willen bezichtigen. Zelfs een vrouw uit Zwitserland die een boek aan het schrijven is waar de permacultuur in wordt verwerkt. Zo ook personen die in opleiding zijn op o.a. Warmondershof ( B.D. landbouwopleiding).

 

6. Luciette heeft dit jaar haar certificaat Permacultuur behaald via een online opleiding bij Maranke Spoor en Lucas Brouns       https://webschool.permacultuuronderwijs.nl 

Inhoud: Inleiding in permacultuur

 Sociale permacultuur

 Bewaren van voedsel

 Bodem

 Ontwerpen

 Water

 Ecologie

 Economie

 Bouwen

 Eindopdracht

 

7. Niet alleen de Permacultuur dragen we uit, maar dit jaar heeft Luciette ook haar interesse in de B.D landbouw kenbaar gemaakt door o.a het koemestpreparaat toe te passen en dit verder uit te breiden. Het is ook weer een nieuwe uitdaging hoe hier verbinding mee te maken vanuit de literatuur en de praktijkervaringen elders. 

Daarnaast wordt er een ontwerpadvies gevraagd bij de totstandkoming van een Educatieve Permacultuurtuin door een jonge tuinarchitecte in de nieuwe woonwijk De Tuunen in Den Burg.

Al met al mooie ontwikkelingen die ons veel voldoening geven!!

 

We wensen alle vrienden van EcoHof Texel en belangstellenden dan ook een 

 

* Inspirerend vruchtbaar 2019 toe in goede gezondheid! * 

 

Warme groet,

het tuinteam.