Sociocratie in het kort

 

Sociocratie gaat over de interne communicatie m.n. hoe besluiten worden genomen in een organisatie. Sociocratische besluitvorming gaat anders dan de meest gangbare manieren:

Autocratie = een leider neemt beslissingen voor allen over alles in (een deel van ) een organisatie

Democratie = beslissingen worden genomen door een meerderheid van min. 51%

Concensus = alle mensen willen eerst overeenstemming over het te nemen besluit.

 

Voor de sociocratische manier van beslissingen nemen en beleid bepalen in een organisatie zijn hier in ‘t kort vier basisregels aangegeven:

 

Basisregel 1:

Sociocratie is de afspraak met elkaar dat het consent (het principe van geen overwegend bezwaar) de besluitvorming regeert in de kringen als in de gehele organisatie.

Basisregel 2:

Een kringorganisatie is opgebouwd uit kringen. Een kring bestaat uit een groep mensen die verantwoordelijk is voor het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling. De besluitvorming ten aanzien van beleid vindt plaats in de kring.

Basisregel 3:

Het beginsel van een dubbele koppeling: bij de verbinding tussen twee kringen nemen minstens twee personen uit de ene kring deel aan de besluitvorming in de naaste / hogere kring (cq. kerngroep bijvoorbeeld).

Basisregel 4:

De afspraak dat het verkiezen van personen uitsluitend gebeurt met consent, na een open discussie.

 

 

Voorbeeld:

 sociocratie

 

 

kerngroep

 

Joke Overbeeke

04.11.13

U kunt deze informatie ook downloaden. Klik hier om naar de pagina "documenten" te gaan.