EcoHof Texel wil een woon-, werk- en levensgemeenschap van de toekomst starten. Een moderne, toekomstgerichte gemeenschap op Texel, met een zo laag mogelijke impact op de draagkracht van de aarde.

 

Uitgangspunten daarbij zijn:

 

 • zo natuurlijk mogelijk bouwen (een stap verder op het gebied van duurzaam en energieneutraal bouwen);
 • gebouwen met een zo lang mogelijke levensloop en lage kosten;
 • voorzien in zoveel mogelijk eigen energie;
 • low-tech oplossingen, naast hi-tech mogelijkheden;
 • eigen afvalwater zuiveren en zoveel mogelijk hergebruiken;
 • minimaliseren van niet her te gebruiken afvalstromen;
 • eigen voedselvoorziening en overschotten voor de lokale markt, gecombineerd met
 • landschappelijke inpassing (permacultuur);
 • toekomstgerichte en vernieuwende sociale “systemen”;
 • weerbaarder zijn tegen de kwetsbaarheid van de huidige economische en financiele
 • stelsels (geen particulier grondeigendom, circulaire economie, LETs);
 • nadruk op lokale samenwerking en oplossingen (TEXEL).