Waar staan we nu?

 

De Initiatiefgroep is bezig geweest met het opstellen van een aantal basis stukken. O.a. de visie en missie, een plan van eisen, een beleidsplan.

Er zijn diverse oriënterende gesprekken gevoerd met partijen als Gemeente Texel en Woontij, waaruit positieve interesse is ontstaan en waaruit mogelijkheden voor de toekomst bleken te komen.

EcoHof Texel is betrokken geraakt bij het project "Planet Texel".

 

Er zijn diverse formulieren ontwikkeld om mensen de mogelijkheid te geven om meer of minder betrokken te zijn bij het project. Het aantal geïnteresseerden en betrokkenen neemt steeds verder toe.

 

De uitgangspunten zijn verder geconcretiseerd en op basis daarvan zijn de eerste schetsontwerpen gemaakt.

 

De kernkring is zich langzaam aan het uitbreiden.

 

In april 2014 is een principeverzoek ingediend bij het Collega van Burgemeester en Wethouders. Daarop wordt in november 2014 een antwoord verwacht.

 

Er worden voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een rechtspersoon (vereniging). 

 

Er is een huurintentieovereenkomst opgesteld.

 

In januari 2016 is de Stichting EcoHof Texel opgericht. De sociocratische kringenmethode heeft als basis gediend voor de vasstelling van de statuten.

 

Er is opdracht gegeven voor het opstellen van een schetsplan door een landschapsarchitect (maart 2016).