EcoHof Texel is de werktitel van het project waarmee een kerngroep op Texel sinds november 2011 bezig is, geïnspireerd door de ‘ecodorp-beweging’ in Nederland en buitenland. Het betreft het oprichten van een woon-, werk- en levensgemeenschap met een lage voetafdruk: ‘low impact living’, wat verder gaat dan alleen het woord: duurzaamheid

(herkomst: ‘low impact living/development’ uit U.K.).

Het idee voor een toekomstgerichte 'low impact' levensgemeenschap komt uit de onderstroom. Dat de mondiale voetafdruk van de mens te groot is, dat we met een energie- en voedselcrisis te maken krijgen, dat de huidige financiële en economische systemen barsten vertonen is in de Westerse wereld langzaam aan een geaccepteerde gedachte geworden. Politiek is het zelfs in veel landen al zover ingebed, dat inzetten op verduurzaming “hot” is (met name in de landen om ons heen: Scandinavië, Duitsland, Engeland).

De centrale overheden zetten momenteel vooral in op ‘hi-tech’ innovatie in de energie- en mobiliteits-industrie. Windmolenparken, zonne-akkers schieten als paddestoelen uit de grond (bijvoorbeeld en met name in Duitsland) en Texel heeft er haar “status” als proeftuin voor onder andere elektrisch rijden aan te danken.

Al deze ontwikkelingen zijn lovenswaardig en aan de orde van de dag. Aan grootschalige en hoog-technologische innovatie (o.a. op het gebied van energieopwekking), zitten ook nadelen: o.a. landschappelijke impact (in Noord-Holland mogen al geen nieuwe windmolenparken meer verschijnen), distributieproblemen en grote (risicovolle) financiële belangen.

Vandaar dat er uit de onderstroom ontwikkelingen en ideeën naar boven komen die de grote en bekende duurzaamheid-innovaties en investeringen kunnen aanvullen en verbreden.

Steekwoorden daarbij zijn:

 • lokaal samenwerken en oplossingen zoeken;
 • ‘low-tech’ in aanvulling op ‘hi-tech’;
 • behalve naar energie ook kijken naar water, landschap en voedsel;
 • zoeken naar nieuwe sociale en duurzame economische systemen (circulaire economie, kapitaalsneutralisatie).

 

Vanuit deze onderstroom is EcoHof Texel bezig om de mogelijkheden te onderzoeken van het starten van een woon- en levensgemeenschap van de toekomst. Een moderne, toekomstgerichte gemeenschap op Texel, met een zo laag mogelijke impact op de draagkracht van de aarde. Speerpunten daarbij zijn:

 • zo natuurlijk mogelijk bouwen (een stap verder op het gebied van duurzaam en
 • energieneutraal bouwen);
 • gebouwen met een zo lang mogelijke levensloop en lage kosten;
 • voorzien in zoveel mogelijk eigen energie;
 • low-tech oplossingen, naast hi-tech mogelijkheden;
 • eigen afvalwater zuiveren en zoveel mogelijk hergebruiken;
 • minimaliseren van niet her te gebruiken afvalstromen;
 • eigen voedselvoorziening en overschotten voor de lokale markt, gecombineerd met
 • landschappelijke inpassing (permacultuur);
 • toekomstgerichte en vernieuwende sociale “systemen”;
 • weerbaarder zijn tegen de kwetsbaarheid van de huidige economische en financiele
 • stelsels (geen particulier grondeigendom, circulaire economie, LETs);
 • nadruk op lokale samenwerking en oplossingen (TEXEL).

Lees verder over onze Uitgangspunten.