Het initiatief voor dit project werd genomen door Luciette van Hezik en Peter Kieft. Vanuit de eerste bijeenkomst is er inmiddels een kernkring ontstaan van 7 mensen die het bestuur van de Stichting EcoHof Texel vormen. Daarbij hebben een dertigal mensen in de loop van het afgelopen jaar een of meerdere bijeenkomsten als belangstellende bijgewoond. Op deze bijeenkomsten werden de eerste verkenningen en verwachtingen rond het bouwen en wonen in een ecoproject uitgewisseld.

De meeste mensen werden via via andere belangstellenden op de hoogte gebracht van dit initiatief.

Onderwerpen die o.m. aan bod zijn gekomen:

  • ervaringen uitwisselen mbt het in een of andere vorm van samenwonen, centraal wonen, samen bouwen en/of het plannen maken in die richting;

  • ervaringen in de praktijk van het luisteren, reageren en respecteren in een kringgesprek en kennismaken met een sociocratische besluitvorming;

  • delen van visie en ervaringen mbt duurzame leefwijzen, energiebewustzijn, ecologisch bouwen, wonen en leven;

  • kennismaken met andere ecoprojecten in binnen- en buitenland (bezoek, film etc.);

  • samenwerking bespreken met o.a. St.Woontij, St.Ecodorpen Nederland en Urgenda.

 

Wil je ook betrokken zijn bij EcoHof Texel?
Dat kan. Van nieuwsbrieflezer tot potientieel bewoner of vrijwilliger. Kijk op de "ik-wil-meedoen-pagina" voor alle mogelijkheden. Wees welkom!